Mythen

Het begin
De schepping
Kronos
Prometheus
Pandora
De vier tijdperken

Zeus en Hera
De ontsterfelijke kinderen van Zeus
Ares
Hephaistos
Hebe
Aphrodite en Eros
Perserphone
Pallas Athena
Apollo en Artemis
Hermes
Dionysos (Bakchos)

Poseidon
Hades

Sagen

Minos
Perseus
Herakles
De Argonauten en het Gulden Vlies
Bellerophon
Theseus
De Thebaanse sagen
Ilias, Troje en de Trojaanse oorlog
Odyssea, de thuisreis van Odysseus

 

Griekse beschaving

 

 

 

 

Zie ook Troje - Turkije

Griekse Mythen en Sagen: De Ilias, Troje en de Trojaanse oorlog

Over de stad Troje

Omdat Troje in de klassieke oudheid een van de machtigste steden was, zijn er veel landen die zeggen dat Trojes stamvader uit hun land kwam. De stamvader van de Trojanen is Teukros. Maar waar kwam hij vandaan? Volgens de Kretenzers van Kreta, volgens de Atheners uit Athene. Volgens de Atheners was de schoonvader van Teukros, Dardanos, een zoon van Zeus. Dat was het enige waarover ze het eens waren, de afkomst zorgde nog voor veel onenigheid. De naam Troje komt van de kleinzoon van Dardanos, die Tros heette. Er zijn veel verschillende steden van Troje, telkens als een oude werd verwoest, werd er op dezelfde plaats weer een nieuw Troje gebouwd. Het Troje uit de Ilias van Homeros is gebouwd door Laomedon, die hulp kreeg van Poseidon en Apollo. Maar toen de stad klaar was, betaalde Laomedon niet uit aan Poseidon en Apollo. Als wraak werd Laomedon na enige tijd gedood door Herakles. Ook al de zonen van Laomedon werden gedood, behalve Podarkes, die vrij gekocht werd door Hesione en daarom heette hij vanaf toen Priamos, de Gekochte. Priamos' vrouw, Hekate, was onder andere de moeder van Hektor en Paris, die nog een belangrijke rol zullen spelen in dit verhaal. Toen Paris geboren werd, gaven ze hem mee aan een herder, omdat ze uit de dromen van Hekate te weten waren gekomen, dat hij de ondergang zou worden van Troje.

Peleus en Thetis hadden alle goden en godinnen uitgenodigd voor hun bruiloft, behalve Eris, de godin van de twist. Maar ook zij deed een duit in het zakje, of liever een appel, want ze liet een appel de feestzaal inrollen, met daaraan een briefje, waarop stond: 'voor de mooiste'. Na een hevige ruzie bleven er drie potentiële kandidaten over: Pallas Athena, Hera en Aphrodite. Zeus, die niet wilde beslissen, verwees ze naar Paris, die als herder in het veld werkte. De drie godinnen vertrokken naar Paris en probeerden hem over te halen om de appel aan één van hen te geven. Hera beloofde hem macht en rijkdom, als hij haar de appel zou geven, Athena krijgsroem, wijsheid en kennis en Aphrodite beloofde hem de mooiste vrouw van de wereld. Toen was de keuze niet meer moeilijk voor Paris, hij gaf de appel aan Aphrodite. Paris hield ervan om zijn stieren tegen elkaar te laten vechten. Daardoor was één stier zo sterk geworden, dat hij, toen hij eens meedeed aan een wedstrijd, die wedstrijd won. De koning merkte hem op en zag dat zijn dood gewaande zoon nog leefde en nam hem op in zijn paleis. Hij kreeg zelfs een opdracht: hij moest Hesione, de zus van Priamos, die hem vrijgekocht had, vanuit Salamis terughalen naar Troje.

De voorbereidingen voor de oorlog

Toen Menelaos hoorde van de schaking, reisde hij door naar Sparta en Ithaca, waar hij Agamemnon en Odysseus ophaalde voor een oorlog tegen Troje. Ook Achilles, de zoon van Peleus en Thetis ging mee. Thetis had hem onkwetsbaar gemaakt, door hem onder te dompelen in het water van de Styx. Alleen de hiel, waaraan ze hem had vastgehouden, was nog kwetsbaar. Er gingen ook nog andere bekende personen mee: de grote Ajas, de sterke, de kleine Ajas, de slimme, Nestor, de wijze en Kalchas, de ziener.

Iphigeneia

Toen alle soldaten en legeraanvoerders in de haven van Aulis lagen, konden ze door de noordenwind niet uitvaren. Het was de wraak van Artemis, omdat Agamemnon haar hinde had gedood. Ze zou weer gunstig gestemd zijn, als Iphigeneia, Agamemnons dochter, geofferd zou worden. Agamemnon stuurde toen een bode naar Klytaimnestra, zijn vrouw, met het bericht dat Iphigeneia zou trouwen met Achilles. Klytaimnestra en Iphigeneia vertrokken gelijk naar Aulis, maar toen ze daar aankwamen en hoorden dat Iphigeneia geofferd zou moeten worden, sloeg hun blijdschap snel om in woede. Maar, het offer kon niet meer afgebroken worden, dus Iphigeneia werd op het altaar gelegd. Toen daalde Artemis af, vanuit de hemel en nam Iphigeneia mee en liet een hinde achter als offer. Iphigeneia werd naar een tempeltje gebracht, waar ze priesteres werd.

De oorlog om Helena en Troje

Toen het leger na een geslaagde overtocht bij Troje (ligt in het huidige Turkije) aankwam, probeerden ze het conflict eerst diplomatiek op te lossen, maar Priamos wilde van niets weten, dus de gevechten begonnen. Vaak deden de Trojanen uitvallen, maar de Grieken wisten ze allemaal af te slaan. Het land rondom Troje werd door de Grieken geplunderd en vele dingen werden buit gemaakt, waaronder ook het meisje Chriseïs, die Agamemnon kreeg. Achilles roofde Briseïs. In het tiende jaar van de oorlog kwam de priester van Apollo, Chryses, zijn dochter Chriseïs opeisen. Agamemnon weigerde, waardoor de toorn van Apollo over de Grieken werd uitgeroepen en de pest uitbrak. Agamemnon raadpleegde Kalchas en kreeg te horen, Dat hij het meisje terug moest geven. Agamemnon luisterde naar Kalchas' raad, maar eiste toen wel Briseïs op, van Achilles. Achilles was woedend daarover en weigerde verder mee te vechten. En dat zorgde er weer voor, dat het moraal van de soldaten sterk zakte, aangezien hun beste vechter niet meer meedeed. Agamemnon stelde hen op de proef en kwam tot de ontdekking dat ze allemaal naar huis wilde, sterker nog, toen Agamemnon de proef uitvoerde (hij zei dat hij op Zeus' bevel roemloos moest terugkeren) renden de soldaten gelijk naar de schepen. Odysseus wist nog maar net op tijd de soldaten om te praten en ze nieuwe strijdlust te geven. Zo werd er toch door gestreden. Maar, er werd niet alleen gevochten, de onderhandelingen liepen ook door. Er werd zelfs een wapenstilstand gesloten, want Paris daagde Menelaos uit voor een tweegevecht. Menelaos was aan de winnende hand, maar net voordat Paris de genadeslag kreeg, werd hij door Aphrodite terug de stad in gevoerd. Athena zorgde er toen voor, dat een Trojaan de wapenstilstand schond, door op Menelaos te schieten, zodat Troje verwoest zou kunnen worden en er niet misschien toch een diplomatieke overeenstemming bereikt zou worden. De Trojaan schoot dus op Menelaos en daardoor ging de strijd weer even hard verder als voor de wapenstilstand, harder zelfs, want er vochten nu ook goden mee, Athena en Hera voor de Grieken en Apollo en Ares bij de Trojanen. één Griek, Diomedes, viel die dag extra op, want hij deed een persoonlijke aanval op de Trojaan Aineias, waarbij hij in zijn woede twee goden verwondde, Aphrodite en Ares. Zeus zorgde ervoor, dat Achilles weer meevocht, maar nu met slechts één doel: Hektor, de grootste strijder van Troje, doden. Achilles kreeg een nieuwe wapenuitrusting, gemaakt door Hephaistos, omdat zijn oude verloren was gegaan. Hij verzoende zich met Agamemnon en trok te strijde. Hij doodde op één dag zoveel Trojanen, dat de rivier, waar hij de lijken ingooide, verstopt raakte en overstroomde. Alle overgebleven Trojaanse soldaten, trokken zich terug in de stad, behalve Hektor, die door zijn Lot niet langer mocht leven en door Achilles' hand moest vallen. Achilles zag Hektor staan en stormde op hem af. Na een lange achtervolging, haalde Achilles Hektor in en doodde hem. Hij bond Hektors lijk achter zijn wagen en reed ermee naar de schepen. Priamos zag vanaf de stadsmuren hoe Achilles met het lijk van Hektor omging en ging 's nachts naar het kamp van de Grieken toe, om Achilles te smeken het lijk terug te geven. De goden waren hem gunstig gezind, want hij kreeg Hektors lijk mee. Achilles' dood naderde en dat wist hij zelf ook. Toen hij op een dag weer aan het vechten was, richtte Apollo Paris' giftige pijl op de hiel van Achilles, zijn enige kwetsbare plek. Zo werd Achilles gedood. Er ontstond een strijd tussen Odysseus en Ajas, de sterke, over wie de wapenuitrusting van Achilles zou krijgen. Odysseus won de strijd, doordat hij door zijn welbespraaktheid de overige Grieken kon overtuigen. Ajas wilde wraak nemen, en 's nachts trok hij er op uit en zag een groep Grieken, met daartussen Odysseus. Hij hakte in op de groep en doodde ze allemaal. Toen opende Athena zijn ogen en zag Ajas dat hij een kudde schapen had uitgemoord. Hij kon de schande niet verdragen en pleegde zelfmoord.

De overwinning

Omdat de muren van Troje na tien jaar nog steeds onneembaar waren, bedacht Odysseus een list. Hij liet een houten paard bouwen, waar de dertig moedigste mannen in gingen zitten, terwijl de rest van het leger naar een naburig gelegen eilandje voer. De Trojanen zagen het geschenk, maar wisten niet of ze het aan moesten nemen, zeker niet, toen de ziener Laokoön vertelde dat het een list was. Athena maakte een einde aan die onzekerheid, door Poseidon twee slangen te laten sturen, die Laokoön en zijn zoons doodden. Toen wisten de Trojanen zeker dat ze het geschenk niet konden weigeren, dus sleepten ze het de stad in. 's Nachts kwam het Griekse leger terug en de mannen die in het paard zaten, maakten de poorten van de stad open, zodat het leger naar binnen kon. De gevechten begonnen weer opnieuw, maar ditmaal konden de Trojanen niet meer weg en ze werden verslagen. Alleen Aineias en enkele vrienden konden ontkomen, ze vluchtten naar Italië, waar Aineias het latere Romeinse Rijk zou stichten.

Home