Alexander de Grote
CorinthiŽrs
DoriŽrs
Filippicas Demosthenes
Filosofen
Gordiaansc Knoop
Julius Caesar
Macedonisch Hellenisme
MinoŽrs
Mykeners
Perikles, de democraat
Slag bij Salamis
Spartanen
Stadstaten Gouden Eeuw
Thebanen
ThraciŽrs
Vrouw aan de haard
Zeevolkeren

 

Griekse Mythen en Sagen

Griekse beschaving, geschiedenis van het oude Griekenland

 

      

De wieg van de Griekse beschaving lag op Kreta waar zich een vreedzaam en kunstzinnig volk had genesteld, dat met zijn schepen uit de oostelijke Middellandse Zee was vertrokken.
Dat volk bracht zelfs zijn olijfbomen mee, die voor het latere Griekenland van levensbelang zou worden.
Aan deze zorgeloze MinoÔsche samenleving, die wel herhaaldelijk werd opgeschrikt door aardbevingen, kwam een einde toen de Mykeners opdoken, die afkomstig waren uit noordelijk Europa.
En na hun beschaving volgden de DoriŽrs en later de EoliŽrs en loniŽrs, de MacedoniŽrs.
Vele eeuwen na Kreta zou Hellas geboren worden.

Omstreeks 1200 v.Chr., toen volgens Homeros de strijd om Troje werd uitgevochten, hadden in het oude Griekenland volksverhuizingen plaats. De DoriŽrs baanden zich uit Epireus een weg naar de Peleponnesos en Kreta. Zij veroverden Sparta en CorinthiŽ en verjoegen de lokale bewoners. De EoliŽrs vluchtten naar Klein-AziŽ.

Zij zouden gevolgd worden door de IoniŽrs. In en nabij het huidige Turkije groeiden drie Griekse confederaties. Sardis werd in 546 voor onze tijdrekening veroverd door Cyrus de Grote en tot 333 zouden Klein-AziŽ en Anatolia tot het Perzische Rijk gaan behoren. De Ionische kuststeden bleven echter een behoorlijke autonomie genieten.

De Perzen werden verdreven door Alexander de Grote, met zijn MacedoniŽrs. Zij bleven in de tweede en eerste eeuw heer en meester tot de Romeinen vonden dat zij ook maar eens op bezoek moesten komen.

Home