Griekenland-info.nl  -  Disclaimer

Aansprakelijkheid
Bij het samenstellen, onderhouden, verbeteren, actualiseren en plaatsen van informatie op de website Griekenland-info.nl gaat de Griekenland-info.nl heel zorgvuldig te werk. Toch kan het zijn dat informatie niet (meer) juist, actueel of onvolledig is. De Griekenland-info.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website.

Bepaalde informatie op Griekenland-info.nl verwijst naar een link of site van een derde, andere partij dan de Griekenland-info.nl. De Griekenland-info.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid en/of onjuistheid van deze informatie.
Griekenland-info.nl heeft altijd het recht om informatie op de website of delen daarvan met onmiddellijke ingang te verwijderen of te wijzigen als deze misleidend is of op een andere manier in strijd is met de doelstelling van Griekenland-info.nl.

Auteursrecht
Griekenland-info.nl bevat oorspronkelijke ideeŽn, fotoīs, beeldmerken, teksten, grafische voorstellingen. De intellectuele en wettelijke (eigendom) rechten daarvan berusten evenals alle andere digitale uitingen en schriftelijke publicaties bij Griekenland-info.nl en worden wettelijk beschermd door internationale auteursrechten. Niets van de inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van Griekenland-info.nl op enigerlei wijze worden gedownload, gereproduceerd en verspreid en/of openbaar gemaakt.

Home

Copyright © Griekenland-info.nl - 2007 -