Mythen

Het begin
De schepping
Kronos
Prometheus
Pandora
De vier tijdperken

Zeus en Hera
De ontsterfelijke kinderen van Zeus
Ares
Hephaistos
Hebe
Aphrodite en Eros
Perserphone
Pallas Athena
Apollo en Artemis
Hermes
Dionysos (Bakchos)

Poseidon
Hades

Sagen

Minos
Perseus
Herakles
De Argonauten en het Gulden Vlies
Bellerophon
Theseus
De Thebaanse sagen
Ilias, Troje en de Trojaanse oorlog
Odyssea, de thuisreis van Odysseus

 

 

Griekse beschaving

 

 

Griekse Mythen en Sagen: De Thebaanse sagen

Kadmos en de stichting van Thebe

Toen Zeus, in de gedaante van een stier, Europa had ontvoerd, moest haar broer, Kadmos, haar gaan zoeken. Maar, na lang zoeken, had Kadmos haar nog steeds niet gevonden en terug naar huis durfde hij ook niet, uit angst voor zijn vader. Dus ging hij naar Delphoi, om het Orakel te raadplegen. Het Orakel zei hem, dat hij een koe moest achtervolgen, die nog nooit een juk op had gehad en waar de koe ging liggen, moest hij een stad bouwen. Hij vond de koe al snel en toen ze ging liggen, wilde hij haar, voordat hij begon met bouwen, aan Zeus offeren. Hij stuurde zijn dienaren er op uit, om water te halen. Geen van de dienaren kwam terug en toen hij ging kijken, zag hij ze allemaal dood bij de bron liggen. Hij zag ook de doodsoorzaak, een draak. Hij wist de draak te doden, voordat hij het lot van zijn dienaren deelde. Maar, de stad kon hij nooit in zijn eentje bouwen! Toen verscheen Pallas Athena, die hem zei dat hij de drakentanden moest zaaien. Kadmos deed dat en uit de tanden groeiden gewapende mannen, die elkaar gelijk te lijf gingen totdat er vijf overbleven, die Kadmos hielpen met de bouw van de stad, die, toen hij af was, Thebe werd genoemd. Kadmos werd de eerste koning en kreeg van de goden Harmonia tot vrouw, een dochter van Ares, die boos was op Kadmos, omdat de draak, die Kadmos gedood had, een zoon was van hem. Kadmos leefde vele jaren gelukkig in Thebe hij kreeg vier dochters en één zoon. Maar, ondanks alles, achtervolgde Ares' wraak hem. De enige manier om die te ontvluchten, was weggaan uit Thebe. Toen Kadmos gevlucht was, veranderde hij in een slang, wat hem in een Orakel was voorspeld. Harmonia wilde niet alleen achterblijven en werd ook veranderd in een slang, zodat ze voor altijd samen konden zijn.

Oidipus

In het Thebaanse paleis wordt een zoon geboren. De ouders, koning Laļos en koningin Iokaste, zijn daar niet blij mee, omdat het Orakel had voorspeld dat hun zoon zijn vader zou doden, en zijn moeder zou trouwen. Laļos en Iokaste durfden het kind niet te doden en gaven het dus mee aan een herder, die het weer aan Polybos, de koning van Korinthe, gaf. Die noemde het kind Oidipus, vanwege zijn gezwollen voetjes, die na de geboorte gelijk doorboord waren. Zijn 'ouders' verzorgden hem jarenlang goed, totdat hij op een feest te horen kreeg van een dronken man, dat hij niet de echte zoon was van Polybos. Zijn 'ouders' ontkenden het natuurlijk, maar Oidipus wilde zekerheid en ging naar Delphoi, naar het Orakel, waar hij te horen kreeg, dat hij zijn vader zou doden en zijn moeder trouwen. Toen wilde hij niet meer terug naar Korinthe, omdat hij nog steeds dacht dat Polybos en Merope zijn ouders waren. Hij zwierf over de bergen en kwam bij een driesprong een wagen tegen, waar vijf mensen inzaten. De koetsier zei hem, dat hij aan de kant moest gaan, maar Oidipus was daar te trots voor en doodde de koetsier en de inzittenden. één van hen ontkwam en rende naar Thebai, waar ze vandaan kwamen en vertelde daar dat de koets was overvallen door een bende struikrovers en dat de koning was omgekomen. Het eerste deel van de voorspelling was uitgekomen. Oidipus reisde verder naar Thebe, die werd geteisterd door een ramp: een Sfinx zat op één van de toegangswegen en gaf iedereen hetzelfde raadsel op: wat loopt 's ochtends op vier benen, 's middags op twee en 's avonds op drie benen en is zwakker naarmate het meer benen heeft? Wie het antwoord niet wist werd gedood. Een zoon van Kreon, Iokaste's broer, die de regering waarnam na Laļos' dood, was dat ook overkomen. Kreon loofde een beloning uit voor degene die de Sfinx zou doden: hij mocht koning worden en Iokaste trouwen. Toen Oidipus dat hoorde, besloot hij te vertrouwen op zijn intelligentie en de gok te wagen. Hij wist het antwoord op de vraag gelijk: de mens, als baby kruipt het, als volwassene loopt het op twee benen en als hij ouder wordt gebruikt hij daarbij een stok. De Sfinx sprong, kwaad omdat het antwoord goed was, van een rots af, dood. Oidipus werd koning en trouwde met Iokaste, zijn moeder! Hij regeerde vijf jaar gelukkig en kreeg vier kinderen, twee zoons, Eteokles en Polyneikes, en twee dochters, Antigone en Ismene. Toen brak de pest uit en Oidipus raadpleegde het Orakel, om te weten wat de oorzaak was. Het Orakel vertelde, dat de pest zou blijven, zolang de moordenaar van Laļos in de stad was. Oidipus wilde nu zekerheid en liet de moordenaar van Laļos zoeken. Hij raadpleegde de ziener Teiresias, maar Oidipus nam zijn uitspraak niet serieus. Hij ondervroeg anderen, zodat langzaam maar zeker de stukjes van de puzzel op hun plaats vielen. Zeker als iemand zegt dat Laļos op een drie-sprong was vermoord, rijst er een vermoeden bij Oidipus. Als dan de herder naar het paleis komt, die Oidipus naar Korinthe heeft gebracht, is het zeker, Laļos en Iokaste zijn de echte ouders van Oidipus. Uit schaamte steekt hij zich de ogen uit en vlucht, met Antigone, naar Athene, waar ze in een heilige tuin hun bivak opslaan. Theseus wordt geļnformeerd en geeft hun bescherming. Niet lang daarna, splijt de aarde open en Oidipus daalt al naar de onderwereld, zo sterft hij pijnloos.

De zeven tegen Thebe

No Oidipus' dood, trok Antigone terug naar Thebe, waar Eteokles en Polyneikes elk omdebeurt een jaar zouden regeren. Eteokles was eerst, maar toen het jaar om was verbande hij Polyneikes, zodat hij de troon zelf kon houden. Polyneikes vluchtte naar Argos, waar hij trouwde met een dochter van koning Adrastos en hem overhaalde om met Thydes van Kalydon, ook een balling, Thebai te veroveren. Adrastos ging akkoord en riep nog vier bevriende koningen te hulp. Deze troepenmacht, onder leiding van zeven aanvoerders, belegerden Thebe. Eteokles, die bang werd, haalde Teiresias erbij, om te horen hoe de kansen stonden. Het antwoord luidde, dat als de jongste zoon van Kreon geofferd zou worden, Thebai zou winnen. De jongen hoorde dat en sprong van de stadsmuur, om Thebe te redden. En inderdaad, na een bloedige strijd, werd het leger van de Zeven verslagen, alleen Adrastos ontkwam. Ook Eteokles kwam om in een tweegevecht met zijn broer.

Antigone

Kreon besluit Polyneikes onbegraven te laten, omdat hij Thebe verraadde. Antigone is het daar niet mee eens en begint met de rite voor de doden. De wacht, die bij het lijk werd gezet, ziet dat natuurlijk en brengt haar bij de koning, die woest is. Hij veroordeelt haar tot de dood. Hij laat haar levend inmetselen. Teiresias komt Kreon waarschuwen zich te bedenken, omdat hij de goden heeft boosgemaakt. Als Kreon zich toch bedenkt, is het al te laat, Antigone heeft al zelfmoord gepleegd. Ook de twee laatste personen, die Kreon nog naast zich had, Haimon, Antigones verloofde en zijn moeder, plegen zelfmoord.

Home