Mythen

Het begin
De schepping
Kronos
Prometheus
Pandora
De vier tijdperken

Zeus en Hera
De ontsterfelijke kinderen van Zeus
Ares
Hephaistos
Hebe
Aphrodite en Eros
Perserphone
Pallas Athena
Apollo en Artemis
Hermes
Dionysos (Bakchos)

Poseidon
Hades

Sagen

Minos
Perseus
Herakles
De Argonauten en het Gulden Vlies
Bellerophon
Theseus
De Thebaanse sagen
Ilias, Troje en de Trojaanse oorlog
Odyssea, de thuisreis van Odysseus

Griekse beschaving

 

Griekse Mythen en Sagen: Poseidon

 

 

Poseidon, de god van de zee, had eerst de heerschappij over alle wateren. Maar in de loop de tijd namen andere goden zijn plaats in, en raakte hij zo de rivieren, de beekjes en de meertjes kwijt. Zelfs Oceanus, de oerstroom raakte hij kwijt. Boos trok Poseidon zich terug in zijn paleis op de bodem van de zee. Er was één probleem. Zeus en Poseidon hadden allebei een oogje op dezelfde vrouw, Thetis. Gaia voorkwam een broederruzie, en voorspelde dat Thetis een zoon zou krijgen, die machtiger zou worden als zijn vader. Toen zagen Zeus en Poseidon af van een nieuw avontuurtje, en ze gaven Thetis aan Peleus, bij wie ze de beroemde zoon Achilles kreeg. Poseidon nam toen Amphitrite, Theitis' zus, tot vrouw. Poseidon kreeg veel nakomelingen, waarvan de meeste monsters of andere afzichtelijke wezens waren. Enkele bekende nakomelingen zijn Triton, Polyfemos de cycloop, en Pegasos, het enige mooie wezen dat hij voortbracht, uit het bloed van de Gorgo Medousa (Medusa), toen haar hoofd er afgehakt werd. Poseidon hield veel van Medusa, terwijl de stervelingen versteenden onder haar blik. Poseidon kon heel gauw kwaad worden. Dan bedacht hij de meest verschrikkelijke straffen. Hij stuurde vloedgolven of zeeslangen op een land af, die daar de bevolking teisterden. Een bekend voorbeeld van een persoon dat door Poseidon werd gestraft, is Odysseus, die tien jaar op zee moest rondzwalken. Perseus en Herakles hebben allebei één van Poseidons onoverwinnelijke slangen gedood.

 

 

 

 

Home