Mythen

Het begin
De schepping
Kronos
Prometheus
Pandora
De vier tijdperken

Zeus en Hera
De ontsterfelijke kinderen van Zeus
Ares
Hephaistos
Hebe
Aphrodite en Eros
Perserphone
Pallas Athena
Apollo en Artemis
Hermes
Dionysos (Bakchos)

Poseidon
Hades

Sagen

Minos
Perseus
Herakles
De Argonauten en het Gulden Vlies
Bellerophon
Theseus
De Thebaanse sagen
Ilias, Troje en de Trojaanse oorlog
Odyssea, de thuisreis van Odysseus

 

Griekse beschaving

 

Griekse Mythen en Sagen: Perseus

 

In Argos heerste koning Akrisios in angst voor een orakelvoorspelling, dat de zoon van zijn dochter hem zou doden. Dus sloot hij Danaë, zijn dochter, op in een toren. Zeus zag haar en kwam tot haar in een gouden regen. Zo werd Danaë zwanger, en kreeg een zoon, Perseus. Akrisios werd bang, en zette beide in een kist op zee, waarna ze aanspoelden op Seriphos, waar ze gastvrij werden ontvangen.

Medusa

Perseus wilde, toen hij volwassen was, op avontuur uit, en nam de uitdaging van koning Polydektes, om het hoofd van de gevreesde Medousa af te hakken, aan. Medousa, de jongste van de Gorgonen, was een lelijk wezen, met lange tanden en slangen in haar haar. Iedereen, behalve Poseidon, versteende bij haar blik. Perseus ging op weg en kreeg hulp van de goden. Van Athena kreeg hij haar spiegelend schild, van Hermes zijn schoenen en zwaard en van Hades zijn onzichtbaar makende helm. Om te weten waar Medousa was, moest hij eerst naar de Graiai, drie zusters, die bij hun geboorte al bejaard waren en samen één oog en tand moesten delen. Hij nam hun het oog af en gaf het pas terug toen de Graiai hem vertelden waar Medousa was. Hij vloog met Hermes' schoenen naar de aangewezen plaats en zag in het spiegelende schild van Athena Medousa liggen. Terwijl de Gorgonen sliepen, hakte hij het hoofd van Medousa af en vloog weg. Uit het bloed van Medousa dat in de zee viel, ontstond een wit, vliegend paard, Pegasos.

Andromeda

Perseus vloog terug over Afrika en kwam in het land Aithiopia, waar hij een groep mensen om een rots zag staan. Hij ging kijken en zag een meisje aan een rots vastgebonden. Hij vroeg aan iemand wat er aan de hand was en koning Kepheus zelf, die hem voor Hermes aanzag, antwoordde hem dat het de schuld was van zijn vrouw. Zij had gezegd dat ze mooier was dan de zeenimfen. Poseidon werd daarom boos en stuurde een zeemonster, de Kraken, die alleen weer wegging als zijn enige dochter, Andromeda, geofferd werd. Perseus bood aan om de Kraken te doden, als hij Andromeda als vrouw mocht krijgen. Kepheus ging akkoord en Perseus versloeg het monster, toen het op kwam dagen, met het hoofd van Medousa. Het ondier zakte versteend naar de bodem van de zee. Toen hij later met zijn vrouw en zoon, Perses (stamvader van de Perzen), op Seriphos terug kwam, rekende hij af met Polydektes, die zijn moeder probeerde te versieren. Toen ging hij, met zijn familie naar Argos, waar hij meedeed aan de spelen. Bij het discuswerpen gooide hij de discus zo ver, dat die Akrisios dodelijk raakte, waardoor het orakel toch uitkwam. Perseus heeft later de stad Mykena (Mykene) gesticht, die jarenlang het hart van Griekenland zou zijn.

 

Home