Mythen

Het begin
De schepping
Kronos
Prometheus
Pandora
De vier tijdperken

Zeus en Hera
De ontsterfelijke kinderen van Zeus
Ares
Hephaistos
Hebe
Aphrodite en Eros
Perserphone
Pallas Athena
Apollo en Artemis
Hermes
Dionysos (Bakchos)

Poseidon
Hades

Sagen

Minos
Perseus
Herakles
De Argonauten en het Gulden Vlies
Bellerophon
Theseus
De Thebaanse sagen
Ilias, Troje en de Trojaanse oorlog
Odyssea, de thuisreis van Odysseus

 

Griekse beschaving

 

Griekse Mythen en Sagen: Bellerophon

 

Bellerophon, een jonge prins, moest vluchten, omdat hij per ongeluk zijn broer had gedood. Hij ging naar Argos, waar hij gastvrij werd ontvangen. De koningin werd verliefd op hem, maar hij wees uit beleefdheid haar liefde af. Toen zorgde zij ervoor dat hij weggestuurd werd, naar Klein AziŽ, naar haar schoonvader, met een brief voor hem, dat hij Bellerophon moest doden. Iobates, de koning van Klein AziŽ, ontving Bellerophon gastvrij, zonder de brief te lezen. Na negen dagen vroeg Iobates naar de brief. Toen hij hem gelezen had, durfde hij Bellerophon niet te doden, uit angst voor Zeus, die ook god van de gastvrijheid was, en gaf hem een opdracht: Bellerophon moest de Chimaira doden.

Chimaira en Pegaso

De Chimaira was een beest, bestaande uit leeuw, geit en slang. Bellerophon ging naar een ziener toe om raad te vragen. De ziener raadde hem aan om Pegasos te vangen. Bellerophon werd mismoedig, omdat het nog niemand was gelukt Pegasos te vangen. Toen verscheen Pallas Athena en gaf hem een gouden bit, waarmee hij Pegasos zou kunnen bedwingen. Bellerophon ging op zoek, vond Pegasos en bedwong het met Athena's bit. Daarna zocht hij de Chimaira op en schoot zijn pijlen op hem af. Daarna duwde hij een brok lood in zijn bek, zodat zijn ingewanden verschroeiden en de Chimaira stierf.

Terug bij Iobates, kreeg hij te horen dat hij nog een opdracht moest doen: hij moest de Amazones verslaan. Ook deze opdracht bracht Bellerophon met behulp van Pegasos tot een goed einde. Toen hij weer terugkwam bij Iobates, ontdekte hij bijtijds een hinderlaag en doodde de wachten van Iobates, die hem op stonden te wachten om hem te doden. Iobates begreep dat hij onder bescherming van de goden stond en dat hij hem dus niet moest doden. Hij gaf Bellerophon zijn dochter PhilnoŽ tot vrouw en de helft van zijn koninkrijk. Bellerophon leefde een tijd gelukkig, totdat hij weer terugdacht aan die tijd dat hij met Pegasos rondvloog. Hij waande zich meer god dan mens en ving Pegasos opnieuw, ditmaal om naar de Olympos te vliegen om zich daar bij de goden te voegen. Echter, onderweg steigerde Pegasos en Bellerophon viel naar beneden, in een doornenbos, waardoor hij de rest van zijn leven blind en kreupel rond moest zwerven.

Home