Mythen

Het begin
De schepping
Kronos
Prometheus
Pandora
De vier tijdperken

Zeus en Hera
De ontsterfelijke kinderen van Zeus
Ares
Hephaistos
Hebe
Aphrodite en Eros
Perserphone
Pallas Athena
Apollo en Artemis
Hermes
Dionysos (Bakchos)

Poseidon
Hades

Sagen

Minos
Perseus
Herakles
De Argonauten en het Gulden Vlies
Bellerophon
Theseus
De Thebaanse sagen
Ilias, Troje en de Trojaanse oorlog
Odyssea, de thuisreis van Odysseus

 

Griekse beschaving

 

Griekse Mythen en Sagen: De Argonauten en het Gulden Vlies

Dit verhaal begint, zoals vele, met jaloersheid, haat en nijd. Athamas was getrouwd met Nephele en had twee kinderen, Phrixos en Helle. Nephele had zich niet geliefd gemaakt en werd weggestuurd. Athamas trouwde met Ino, die jaloers was op Phrixos. Ze saboteerde de oogst van één jaar en, wat gebruikelijk was, toen de koning het orakel om raad vroeg, kocht Ino de afgezanten om, zodat ze een andere boodschap brachten. Phrixos moest geofferd worden om de goden weer gunstig te stemmen. Alles was al gereed gemaakt voor het offer, toen er een ram met een gouden vacht aan kwam vliegen en Phrixos en Helle meenam. De ram, die Nephele bleek te zijn, die hulp had gekregen van de goden, vloog richting het eiland van Helios. Boven de zee werd Helle benieuwd wat er onder hen was, en viel naar beneden. Die zee heet nu nog steeds de Hellespontos (zee van Helle). Op het eiland van Helios aangekomen, offerde Phrixos samen met Aietes, Helios' zoon de ram aan Zeus. De vacht werd door een nooit slapende draak bewaakt, omdat het Orakel had voorspeld dat er welvaart zou heersen in het land, zolang het `Gulden Vlies` daar zou zijn.

Pelias en Jason

Pelias was, nadat hij zijn halfbroer Aison had vermoord, koning geworden van Iolkos. Hij had twee Orakelvoorspellingen gehad. De eerste was, dat hij door iemand van Aisons geslacht gedood zou worden, de tweede dat hij moest oppassen voor iemand met maar één sandaal aan. Jason, een door hem dood gewaande zoon uit Aisons geslacht, was in de leer gegaan bij de Kentaur Cheiron, die ook Achilles zou opleiden. Toen hij volgens de afspraak terug ging naar Iolkos, toen hij volwassen was, kwam hij onderweg een oude vrouw tegen, bij een rivier, die naar de overkant wilde. Hij nam haar op de schouders en aan de overkant was ze verdwenen. Het bleek Hera te zijn geweest, wiens gunst hij voor altijd had. Toen hij eindelijk op één sandaal in Athene aankwam, de andere had hij in de rivier verloren, maakte hij zich bekend aan zijn vader, die net een offerfeest gaf. Hij eiste het koninkrijk op en aangezien alle vorsten uit het land om Pelias heen stonden, kon hij niet weigeren. In plaats daarvan gaf hij hem een opdracht. Jason moest het Gulden Vlies gaan halen, om het land zijn welzijn terug te geven. Jason beviel het wel op avontuur uit te mogen en liet door Argos een machtig schip bouwen, de Argo. De opvarenden, Iason en veel bekende Griekse helden, zoals Herakles, Kastor en Polydeuktes, Telamon, de vader van Aias (Ajax) Peleus, de vader van Achilles, en Laërts, de vader van Odysseus, werden de Argonauten genoemd. Op hun reis naar het eiland Kolchris, waar het Gulden Vlies was, beleefden ze te veel om op te noemen. Maar het belangrijkste was, dat Herakles op Zeus' bevel moest afhaken, omdat hij zijn twaalf werken af moest maken. Ook sloten de vier zonen van Phrixos zich bij hen aan.

Aietes en het Gulden Vlies

Toen de Argonauten op Kolchris aangekomen waren, ging Jason met een delegatie naar koning Aietes, die woedend werd toen hij hoorde waarvoor ze kwamen. Hij gaf Jason een opdracht, die hij moest vervullen om het Gulden Vlies te krijgen. Hij moest Aietes' vuurspuwende stieren vangen, drakentanden zaaien, waaruit gewapende mannen groeiden, die hij voor de avond moest verslaan. Jason kreeg hulp van Medeia, de dochter van Aietes, die door Eros, op Aphrodites bevel verliefd was gemaakt op Jason. Hij kreeg van haar een vuurwerende zalf en bovenmenselijke krachten voor één dag. Jason ging er op uit en voerde de opdracht goed uit. Aietes was woedend en vermoedde dat Medeia er achter zat. 's Avonds voeren de Argonauten naar de overkant van de rivier. Later die nacht hoorden ze geroep aan de overkant en zagen Medeia en haar broertje aan de oever staan. Medeia waarschuwde hen voor een aanval en ging met Jason op pad om het Gulden Vlies te halen. Toen de draak, die het Gulden Vlies bewaakte, hen zag, begon Medeia een toverzang en verdoofde hem met een slaapmiddel. Ze pakten snel het Vlies en gingen terug naar het schip, dat gelijk wegvoer. Aietes stelde een vloot samen en achtervolgde de Argonauten. Toen Aietes' vloot de Argonauten had ingehaald, redde Medeia de Argonauten, door haar broertje in stukken te snijden en in het water te gooien. Aietes viste de delen op, waardoor hij de Argonauten uit het oog verloor. Toen de Argonauten weer in Griekenland aankwamen, werden ze met gejuich ontvangen. Koning Pelias probeerde Jason te vriend te houden, tot zijn vrienden weer vertrokken zouden zijn, dan zou hij met hem afrekenen. Er werd een offerfeest georganiseerd, waar Jasons vader Aison bij kon zijn, doordat Medeia hem veertig jaar jonger maakte.

Pelias' einde

Medeia had Pelias gelijk doorzien en ze rekende met hem af door middel van een list. Ze brouwde voor hem een `verjongingsdrank`, waarboven ze een ram in stukken sneed en een jong geitje te voorschijn toverde. Ze droeg Pelias' dochters op hetzelfde te doen met Pelias. Toen het mislukte was Medeia vol medeleven, omdat het toch niet gelukt was.
Maar, omdat Medeia verantwoordelijk was aan Pelias' dood, werden Medeia en Iason verbannen. Ze trokken naar Korinthe, waar Jason na jaren van gelukkig samenleven met Medeia de stadstaat wilde regeren. Hij maakte een afspraak met Kreon, dat hij van Medeia zou scheiden, en Kreousa zou trouwen, om dan na enkele jaren Kreon op te volgen. Medeia was razend en vermoordde Kreon en zijn dochter en Jasons zoons, waarna ze zelf naar Athenai ging, waar ze terecht kon, omdat ze een afspraak had gemaakt met koning Aigeus. Jason kon al het leed niet verdragen en hing zich op.

Home